28490F-STRATA MATERIALS LLC-PLS Spanish

28490F-STRATA MATERIALS LLC-PLS Spanish