Icon: Adobe Acrobat PDF

Adobe Acrobat Portable Document Format icon